Забезпечення якості

Система менеджменту якості відповідає вимогам стандарту LST EN ISO 9001.

Система менеджменту охорони навколишнього середовища відповідає вимогам стандарту LST EN ISO 14001.

Система менеджменту безпеки та здоров’я персоналу засновано на стандарті BS-OHSAS 18001.

Ми зобов’язуємося дотримуватися вимог стандартів і постійно покращувати результативність виконуваних нами робіт. Інтегрована система управління якістю, охороною навколишнього середовища, безпекою та здоров’ям персоналу допомагає планувати, створювати, контролювати, аналізувати й покращувати діяльність організації у відповідності з діючими правовими і нормативними вимогами.

Мета системи управління якістю - забезпечувати якість виробленої продукції та наданих послуг, задовольняти вимоги клієнтів та інші вимоги, що пред’являються до продукції і послуг.

Мета системи управління охороною навколишнього середовища - знати, управляти і зменшувати значущість впливу на навколишнє середовище, який здійснюється нашим підприємством.

Мета системи управління безпекою та здоров’ям персоналу - оцінювати й управляти факторами ризику для безпеки і здоров’я персоналу.

Вище керівництво компанії на щорічній основі переглядає і затверджує політику у сфері якості, охорони навколишнього середовища, безпеки і здоров’я персоналу.

ПРИНЦИПИ:

ЕНЕРГЕТИКА - реалізація проектів у сфері енергетики.

ЕКОЛОГІЯ - при реалізації проектів дбати про збереження чистоти довкілля для майбутніх поколінь.

ЕФЕКТИВНІСТЬ - при реалізації проектів використовувати тільки найефективніші технології.

Система менеджменту якості, система менеджменту охорони навколишнього середовища та система менеджменту безпеки та здоров’я персоналу компанії сертифіковані незалежною сертифікаційною організацією «TÜV Thüringen e.V». ЗАТ «Enerstena» має сертифікати, які підтверджують, що в компанії створено, документально оформлено, впроваджено й обслуговується ця інтегрована система управління.

З червня 2013 року ЗАТ «Enerstena» оголошено в списку асоціації Vd TÜV як виробник, який виконує вимоги щодо якості зварювання при виробництві обладнання, що працює під тиском, відповідно до стандартів EN 13445, EN 12953, EN ISO 3834-3: 2005 та інших документів, що регламентують вимоги з виробництва обладнання. У даний список входять тільки три виробники напірного обладнання з Прибалтики.