Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė – tai verslo procesų tobulinimas derinant darbuotojų ir bendruomenės interesus, skiriant dėmesį gamtos apsaugai. Nuoširdžiai tikime, kad būdama socialiai atsakinga įmone, galime prisidėti prie teigiamų Lietuvos ekonominių ir socialinių pokyčių.

Atsakingai vykdome veiklą

Vykdome visuomeninę veiklą

Kuriame kokybiškas darbo vietas, siekiame patenkinti užsakovo poreikius, tobuliname gaminamą katilinių technologinę įrangą, skatiname naujoves, technologinę pažangą. Įmonės socialinės atsakomybės pagrindai yra įtvirtinti aukštais reikalavimais verslo etikai, paslaugų kokybei, vadybai, darbuotojų kvalifikacijai ir jų darbo vertinimui. Įmonėje galioja ir yra įgyvendinama daug vidinių tvarkų, užtikrinančių skaidrią ir atsakingą veiklą bei valdymą. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008.

Nuolat skatiname ir prisidedame prie privataus ir akademinio sektorių bendradarbiavimo, steigiame savo vardo stipendijas, atveriame duris praktikantams. Aktyviai dalyvaujame visuomenės gyvenime. Inicijuojame ir prisidedame prie mokslo ir inovacijų skatinimo, sporto talentų ugdymo projektų - tai mūsų pagrindiniai prioritetai rėmimo srityje. „Enerstenos grupės" paramos.

Saugome gamtą

Rūpinamės darbuotojais

Atsakingai naudojame gamybos atliekas ir gamtos išteklius, laikomės aplinkosaugos teisės aktų. Nesame abejingi aplinkai, kurioje veikiame, todėl stengiamės mažinti savo veiklos padarinius: įgyvendinant projektus rūpinamės švarios aplinkos išsaugojimu ateities kartoms. Įmonėje įdiegta aplinkos vadybos sistema ISO 14001:2004.

Gerbiame žmogaus teises, užtikriname sveikas ir saugias darbo sąlygas, savo specialistams siūlome skaidrų, konkurencingą atlyginimą, taip užtikrindami jų motyvaciją darbui, bei užkertame kelią emigracijai. Skatiname darbuotojų įsitraukimą gerinant darbo procesus, siūlant tiesioginės veiklos tobulinimo sprendimus. Įmonėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001:2007.