Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos projektavimas

Varėnoje atidaryta biokuro katilinė

2014 01 10

2014 m. sausio 13 d. atidaryta modernizuota UAB „Varėnos šiluma“ biokuro katilinė. Katilinėje įrengtas biokuru kūrenamas 4,1 MW vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu.
Prie kondensacinio ekonomaizerio prijungti ir visi esami biokuru kūrenami katilai, todėl galime sakyti, kad Varėnos katilinė yra moderni ir efektyviai gaminanti šilumą. Šiuo metu UAB „Varėnos šiluma“ visiškai apsirūpinusi katilais, kurie naudoja biokurą. Net ir šalčiausią žiemą nereikės kurti mazutą deginančių katilų. Mazutas bus naudojamas nebent kaip rezervinis kuras.
Tolestis biokuro katilų efektyvumo didinimas yra apribotas tuo, kad vengiant metalinių paviršių korozijos, yra neleidžiama ataušinti dūmų temperatūros žemiau kondensacijos taško. Todėl yra įprasta, kad biokuro katilų naudingumo koeficientas siekia 85-88 proc. Panaudojant nerūdijančio plieno ekonomaizerius, galima iš esmės padidinti šilumos gamybą, sudeginant tiek pat kuro katile. Ekonomaizeryje gaunamas papildomas net 20-30 proc. šilumos kiekis dėl gilaus dūmų ataušinimo ir dūmuose esančių vandens garų kondensacijos. Tokie ekonomaizerio darbo rodikliai gaunami dėl to, kad biokuro katiluose deginama nedžiovinta mediena ir didelė dalis degimo šilumos sunaudojama kuro drėgmei išgarinti. Kondensaciniame ekonomaizeryje, priešingai nei katile, ta šiluma yra susigrąžinama ir panaudojama. Nuo paleidimo pradžios kondensacinis ekonomaizeris, nenaudodamas jokio papildomo kuro, sutaupė daugiau kaip 1500 MWh.
Įgyvendintas projektas prisideda prie pagrindinių Nacionalinės energetikos strategijos tikslų įgyvendinimo: didinti energetinę nepriklausomybę nuo importuojamų dujų, energijos gamybai taikyti vietinį kurą, mažinti šilumos energijos kainas vartotojams.
Varėnos katilinės modernizavimas buvo atliktas keičiant naudojamą kuro rūšį iš mazuto į atsinaujinančius energijos šaltinius. Katilinėje buvo demontuotas 20 MW mazutu kūrenamas vandens šildymo katilas (KVGM 20) ir vietoje jo pastatytas modernus 4,1 MW vandens šildymo katilas (VHB 4100) su priklausiniais. Teritorijos viduryje tarp esamų pastatų buvo pastatytas dūmtraukis, kondensacinis ekonomaizeris ir kondensacinio ekonomaizerio pastatas, kurio viduje sumontuota moderni kondensato valymo sistema.
Visą biokuro katilinės technologinę įrangą suprojektavo, pagamino, sumontavo ir ekploatacijai paruošė UAB „Enerstena” specialistai. Katilinėje naudojama pakura, pažymėta prekiniu ženklu „Calidum Ember“ yra „Enerstenos“ technologijų vystymo skyriaus specialistų bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu kūrinys, kuris leido ženkliai patobulinti degimo procesą ir suteikti įmonei bei jos klientams konkurencinį pranašumą. Technologija konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012“ apdovanota aukso medaliu. UAB „Enerstena“ pagaminta įranga pasižymi itin mažomis elektros energijos sąnaudomis, kas leidžia dar labiau sumažinti šilumos savikainą. UAB „Enerstena“ įrenginiai pagamins 30 proc. viso UAB „Varėnos šiluma“ galimo pagaminti šilumos kiekio iš biokuro. Miesto vadovybė džiaugiasi, kad ši katilinė buvo pagaminta Lietuvos įmonės ir pinigai, užuot iškeliavę perkant užsienietišką biokuro įrangą, lieka ir skatina Lietuvos ekonomiką. Sumažėjusios šildymo išlaidos praplės Varėnos gyventojų pirkinių krepšelį ir taps puikiu impulsu vietiniam verslui.