Header image

Projektų įgyvendinimas nuo idėjos „iki rakto"

LENKIJOJE PRADĖTI KATILINĖS IŠPLĖTIMO STATYBOS DARBAI

2019 03 26

2019 m. kovo 21 d. pažymėdami Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomża Sp. z o.o. (Lomžos miesto šilumos energetikos įmonė) katilinės išplėtimo statybos darbų pradžią, į pakuros pamatus įmūrijome simbolinę kapsulę su laišku ateities kartoms. Tai projektas, kurį įgyvendinus Lomžos (Łomża) miesto šilumos energetikos įmonės katilinėje bus sumontuotas 12,50 MW galios vandens šildymo katilas, kaip kurą biomasę naudojanti pakura, 3 MW galios kondensacinis ekonomaizeris bei kiti technologiniai įrenginiai.

Projektas bus užbaigtas 2019 m. spalio mėn.

Šis projektas yra svarbus ne tik mums, kaip pirmasis UAB „Enerstena“ vykdomas projektas Lenkijos Respublikoje, bet ir užsakovams. Tai pirmoji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomża Sp. z o.o. investicija į atsinaujinančią energetiką. Numatoma, kad naujasis 12,50 MW vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu per metus pagamins iki 30 proc. Lomžos miestui reikalingos šiluminės energijos. Skaičiuojama, kad iš biokuro pagamintos šiluminės energijos savikaina bus apie 50 proc. mažesnė nei dabar gaminant šilumos energiją iš akmens anglies - ypatingai taršaus iškastinio kuro.

Įrengus atsinaujinančios energijos išteklius, biokurą naudojančią katilinę, ne tik mažės energijos kaina Lomžos miesto gyventojams, tačiau bus mažinamas iškastinio kuro naudojimas bei aplinkos tarša.

Džiaugiamės prisidėdami prie mažiau teršiamos aplinkos bei tvaraus atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo.

Plačiau:

www.mylomza.pl

www.lomza.pl