Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

Gautas finansavimas pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“

2017 06 27

„ENERSTENOS" įmonių grupės paraiška projektui „Biodujų gamybos proceso ir biodujų panaudojimo būdų tobulinimas“ pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ sėkmingai praėjo visus vertinimo etapus ir jai bus skirtas finansavimas. Projekto metu VGTU mokslininkai atliks užsakomuosius tyrimus ir 50 proc. paslaugos kainos finansuos MITA. Projekto biudžetas - 4 000 €.

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ yra skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Priemonės tikslas: skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Inovacinis čekis - tai tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų sutartis dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo.