Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

ENERSTENA VYKDOMAS PROJEKTAS – MTEP LABORATORIJOS ĮKŪRIMAS

2019 08 22

2017 m. balandžio 1 d. UAB „Enerstena“ pradėjo  trejų metų trukmės iš Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą „Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas“, kurio vertė siekia 2,4 mln. eurų. Projekto partneriai - Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas. Projekte numatyta įrengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) laboratoriją, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas, kurti naujus eko-inovatyvius gaminius.

Norime pasidžiaugti, kad per prabėgusius dvejus metus jau turime kapitališkai suremontuotą mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo bazę. Projekto mokslinių tyrimų veikla eina į pabaigą ir MTEP laboratorijoje baigiami komplektuoti eksperimentiniai stendai, maketai. Eksperimentinės plėtros metu, t.y. iki projekto pabaigos, bus sukurti net 9 inovatyvūs prototipai, kuriuos po kelerių metų siūlysime savo klientams.

MTEP laboratorija bus aprūpinta moderniais analizės ir matavimo prietaisais, eksperimentine technologine įranga ir prisidės prie vystymo inovatyvių biokuro technologijų, kurios efektyviai mažins taršą ir pasižymės dar didesnėmis biokuro panaudojimo galimybėmis.