Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

ENERSTENA SĖKMINGAI BAIGĖ BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMĄ LOMŽOJE

2020 05 28

Šiemet šildymo sezonas Lomžoje buvo ypatingas. Ne tik dėl neįprastai šiltos žiemos, bet ir dėl to, kad Lomžos apskrities šilumos gamybos įmonė Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomża Sp. z o.o. (Lomza MPEC) dalį šilumos energijos gamino naujai paleistoje švarioje ir efektyvioje biokuro katilinėje.

Enerstenos naujai paleista katilinė aprūpinta moderniu 12,5 MW galios vandens katilu, kūrenamu biokuru, energiją taupančiu dūmų dujų kondensatoriumi, dūmų dujų valymo filtru (elektrostatiniu nusodintuvu), biokuro masės tvarkymo ir kita technologine įranga.

Projektas buvo įvykdytas aukštame techniniame lygyje, katilinei viršijant visas eksploatacinių charakteristikų garantijas. Išmatuotas Enerstenos jėgainės efektyvumas, atspindintis kuro sąnaudas šilumai gaminti, iki 2% viršija sutartinius įsipareigojimus, tai reiškia, kad per metus Lomza MPEC papildomai sutaupys lėšas reikalingas pagaminti 2000 MWh šilumos energijos (arba 130 000 zlotų, laikant, kad biokuro kaina yra 65 Zlotai / MWH neto).

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad naujos katilinės išmetamų teršalų kiekis yra daug mažesnis už garantijų ribas, o tai Lomžos gyventojams užtikrina švaresnį ir sveikesnį orą. Oficialūs matavimai parodė, kad išmetamų kietųjų dalelių (pelenų likučių, dulkių dūmų dujose) kiekis yra 7 mg/Nm3 (sutartinis įsipareigojimas <30), SO2 išmatuotas kiekis 13 mg/Nm3 (įsipareigojimas <400), NOx išmatuotas kiekis 191 mg/Nm3 (įsipareigojimas <300).

Vertinama, kad iš biokuro pagamintos šiluminės energijos kaina bus apytiksliai 50 % mažesnė nei šiuo metu gaminant ją iš akmens anglies, o tai užtikrina tvarias šildymo kainas Lomžos miesto gyventojams. Tikimasi, kad Enerstenos biokuro katilinė patenkns iki 30 procentų Lomžos miesto šilumos energijos poreikio.

„Naujoji katilinė daugelį metų užtikrins ekologišką, efektyvią ir pigesnę šilumos energijos gamybą Lomžos mieste. Didžiuojamės būdami šio sėkmingo projekto dalimi ir prisidėdami prie Lomžos miesto gerovės“, sakė Enerstenos įmonių grupės generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas.