Header image

„ENERSTENOS" įmonių grupė – Pranašumas Jūsų verslui!

Bendram verslo ir mokslo projektui – 1,2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas

2017 04 14

ES parama

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse UAB „Enerstena“ drauge su Kauno technologijos Universitetu (KTU) ir Lietuvos Energetikos Institutu (LEI) gavo 1,2 mln. eurų dalinį Europos regioninės plėtros fondo finansavimą projektui įgyvendinti. Bendras projekto „Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas“ biudžetas siekia 2,4 mln. eurų. Projekte numatyta įrengti mokslinių tyrimų laboratoriją, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas, kurti naujus eko-inovatyvius gaminius.

 „Šiais metais startuosiantis projektas truks trejus metus. Per tą laiką drauge su partneriais ne tik išplėsime savo įmonių grupės mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo bazę, bet ir tobulinsime bei išbandysime eksperimentinius stendus, maketus ir prototipus. Laboratorija bus aprūpinta moderniais analizės ir matavimo prietaisais, o projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose dalyvaus daugiau nei  50 tyrėjų. Visa tai prisidės prie inovatyvių biokuro technologijų vystymo, kurios efektyviai mažins taršą ir pasižymės dar didesnėmis biokuro panaudojimo galimybėmis“, – projektą pristato „Enerstenos“ įmonių grupės generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas.

Projekto metu bus sukurti net 9 inovatyvūs produktai: kietųjų mikro dalelių sugaudymo įrenginys, degimo valdymo sistema biokurui – „išmanioji“ pakura, pramoninis šiaudų granulių katilas, kontaktinis degimo oro drėkintuvas ir kiti. Produktus galima suskirstyti į kelias grupes: skirtus sumažinti NOx susidarymą pakurose biokuro degimo metu, kietosioms dalelėms valyti iš biokuro degimo metu, biokuro panaudojimo veiksmingumui padidinti bei produktus, skirtus gaminti šilumą, panaudojant žemės ūkio atliekas. Visi šie įrengimai, po kelerių metų bus siūlomi klientams.

 Pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“  viso buvo patvirtinti 9 energetikos ir tvarios plėtros projektai, kurie bendrai gavo per 3,7 mln. eurų finansavimą. Paraiškas atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas ir kurti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų infrastruktūrą pagal šią priemonę galėjo teikti tiek jau veikiančios, tiek įsteigtos naujos įmonės. Buvo atsižvelgiama į tai, ar kuriama infrastruktūra yra nauja, t.y., ar jos nėra klasteriuose ir prieinamos viešai. 

 Pagrindinė „Enerstenos“ įmonių grupės veikla yra pramoninės technologinės biokuro ir dujinio-skysto kuro katilinių įrangos projektavimas ir gamyba. „Enerstenos“ įmonių grupę sudaro septynios bendrovės Lietuvoje, taip pat įmonės Suomijoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje. „Enerstenos“ įmonių grupė yra viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse. Įmonė teikia efektyviausius energijos gamybos sprendimus: projektuoja ir gamina katilus, kondensacinius ekonomaizerius, pakuras ir kitą technologinę katilinių įrangą. Metinė „Enerstenos“ įmonių grupės apyvarta 2015 m. siekė 28 mln. eurų, įmonių grupėje dirba beveik 360 darbuotojų. Be veiklos Lietuvoje „Enerstenos grupė“ vykdo projektus Baltarusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Suomijoje.