Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

„ENERSTENOS“ įmonių grupė pasirašė daugiau nei 3 mln. vertės sutartį Latvijoje

2017 07 20

Energetikos rinkoje veikianti „ENERSTENOS” įmonių grupė sudarė sutartį su Latvijos bendrove „AmberBirch”. Šiai bendrovei priklausančiai medienos apdirbimo gamyklai bus suprojektuota, pastatyta ir įrengta nauja biokuro katilinė.

Projektas vystomas nepraleidžiant nei vienos svarbios projekto stadijos, todėl pirmiausiai Latvijos bendrovei priklausančiai medienos apdirbimo gamyklai buvo atliktas kompleksinis apsirūpinimo šilumos energija bei gamybos energijos sąnaudų optimizavimo įvertinimas (galimybių studija).

„Mūsų patirtis vystant projektus biokuro rinkoje, aktyvi mokslinių tyrimų veikla ir sėkmingas bendradarbiavimas su Latvija leido sukurti prielaidas šiam projektui. Užsakovui buvo aktualu tai, kad galime ne tik teoriškai įvertinti ir pateikti sprendinius, bet ir pasiūlyti konkrečius gaminius, pritaikytus konkrečiai užsakovo sistemai”, – užsakovo pasirinkimą vertina „Enerstenos grupės” generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas.

Remiantis tyrimo metu atliktų skaičiavimų rezultatais ir atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus, „ENERSTENOS” įmonių grupės parengtame alternatyvų įvertinime buvo išnagrinėtos keturios šiluminės galios ir veiklos alternatyvos medienos apdirbimui, dvi kuro rūšies ir trys technologinės šildymo sistemų alternatyvos medienos mirkymo baseinui. Apskaičiuotos pradinės investicijos katilinės statybai, metinės katilinės eksploatavimo išlaidos ir katilinėje pagaminamos šilumos energijos savikaina, parengtas projekto vystymo planas, grafikas. Be to, užsakovui buvo pateikti ir tikslūs siūlomo katilinės įrenginių išdėstymo projektiniai pasiūlymai bei šiluminės energijos srautų schemos. Atlikus sprendinių technologinį ir ekonominį palyginimą buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos ir sprendiniai tolimesniam objekto vystymui. Šie prieš projektiniai darbai apsaugo nuo galimų neteisingų spendimų projekto įgyvendinimo stadijoje.

Po galimybių studijos bendrovė „AmberBirch” paskelbė konkursą katilinės statybai. Jame dalyvavo 4 Lietuvos ir Latvijos įmonės. Didžiuojamės, kad konkursą laimėti pavyko lietuviams. Sutartį liepos 10 d. pasirašė „ENERSTENOS” įmonių grupės dukterinė įmonė Latvijoje SIA „Enerstena Latvija”. Tai pirmasis įmonių grupės sprendimas privačiam užsakovui Latvijoje, nors jau yra įvykdžiusi 5 projektus šilumos tinklams. Medienos apdirbimo gamyklai bus pastatyta nauja 10 MW galios katilinė. „ENERSTENOS” įmonių grupė suprojektuos, pagamins, sumontuos visą reikalingą įrangą ir atliks katilinės automatizavimo bei paleidimo-derinimo darbus. Naujai statomoje katilinėje bus įrengtas 5 MW (7,3 t/h, 16 bar, 190° C) galios garo katilas, su biokuro pakura ir jam skirtas kondensacinis ekonomaizeris. Panaudojant nerūdijančio plieno ekonomaizerius, galima iš esmės padidinti šilumos gamybą, sudeginant tiek pat kuro katile. Ekonomaizeryje gaunamas papildomas net 20-30 proc. šilumos kiekis dėl gilaus dūmų ataušinimo ir dūmuose esančių vandens garų kondensacijos.

Kaip rezervinis šilumos gamybos šaltinis patikimumo užtikrinimui numatytas 5 MW gamtinių dujų garo katilas. Planuojama, kad būsima medienos apdirbimo gamykla per metus suvartos 40 655 MWh energijos. Garas bus panaudojamas faneros ruošinių gamybai. Kuras – pirktinis biokuras ir gamyklos veikloje susidarančios medienos atliekos. Gamyklos katilinės statybų darbus Latvijoje planuojama pradėti 2017 m. trečiame ketvirtyje. Objektą baigti numatoma iki 2018 metų birželio pabaigos. Pasiūlytų sprendimų įgyvendinimo iki gamyklos veiklos pradžios suma – daugiau nei 3 mln. eurų. Dalį projekto finansuoja AS „ABLV Bank”.