Header image

Biomasės deginimo technologijos

Naujienos

2014 07 21

2014 m. liepos 17-osios rytą KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetą (MIDF) užplūdo keli šimtai jaunuolių, norinčių užimti tiksliniu būdu finansuojamą studijų vietą. Jiems buvo surengtas susitikimas su darbdavių atstovais.
Sveikindamas būsimuosius studentus, MIDF dekanas Andrius Vilkauskas džiaugėsi išaugusiu susidomėjimu tikslino finansavimo studijomis ir linkėjo sėkmės pokalbiuose su įmonių atstovais, tikėdamasis su dauguma atvykusiųjų susitikti rugsėjį.

Plačiau
2014 06 26

„Enerstenos energetikos ir pramonės įrenginių gamykloje vyksta įrangos, paruoštos eksportuoti į Latviją, pakrovimo ir išvežimo darbai. Dideliu pajėgumu veikianti gamykla yra pajėgi biokuro sistemomis aprūpinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkas. Eksporto plėtra „Enerstenai“ šiuo metu yra vienas svarbiausią tikslų. 

Plačiau
2014 06 17

2013 m. rugsėjo 20 d., pažymėdami UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 10 MW biokuro katilinės rekonstrukcijos pradžią, į objekto pamatus įmūrijome kapsulę su laišku ateities kartoms. UAB „Enerstena“, kaip generalinis rangovas, atliko katilinės projektavimo, technologinės įrangos gamybos ir tiekimo bei objekto rekonstrukcijos darbus. Rekonstruota Šilutės rajoninė katilinė, įrengiant 10 MW galios vandens šildymo katilą ir biokuro sandėliavimo statinius. Naujo katilo paleidimo ir derinimo darbai pradėti 2013 m. gruodžio 12 d. Pakura užkurta ir pirmoji šiluma pradėta gaminti jau gruodžio 19 dieną.

Plačiau
2014 06 17

Padedant įmonei „Enerstena“ VĮ „Visagino energija“ anksčiau numatyto termino sėkmingai įgyvendino projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“. Šiluminėje katilinėje įrengtas antrasis biokuru (medienos skiedromis) kūrenamas vandens šildymo katilas. Antrojo biokuro katilo ir jo infrastruktūros statybos-montavimo darbai vyko nuo 2013 m. liepos vidurio iki 2014 m. balandžio pradžios. Projektas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Plačiau
2014 06 11

2013 m. lapkričio 14 d., paminėdami pagrindinės AB „Žemaitijos pienas“ įmonės Telšiuose 10 MW biokuro katilinės statybos darbų pradžią, į objekto pamatus įmūrijome kapsulę su laišku ateities kartoms. Objekte buvo numatoma pastatyti naują, biokuru kūrenamą katilinę, įrengiant 10 MW (15 t/h garo) galios garo katilą su sauso tipo ekonomaizeriu. UAB „Enerstena“, kaip generalinis rangovas, atliko katilinės projektavimo, technologinės įrangos gamybos ir tiekimo, objekto rekonstrukcijos darbus.

Plačiau
2014 06 04

2014 m. birželio 3-5 d. UAB „Enerstena“ dalyvavo parodoje „World Bioenergy 2014“.

Plačiau
2014 05 21

2014 m. gegužės 20 d. parodoje „Baltechnika 2014“ Lietuvos suvirintojų asociacija organizavo suvirintojų meistriškumo konkursą. Konkurso tikslas – plačiai visuomenei pristatyti suvirinimo technologijų pažangą, pademonstruoti šių pramoninių technologijų svarbą, populiarinti suvirintojų profesiją ir parodyti Lietuvoje dirbančių bei rengiamų suvirintojų profesionalumą.

Plačiau
2014 05 05

„Enerstena“ sėkmingai pradėjo projektą, kurio metu bus atliktas informacinių technologijų auditas bei įsigyta, modifikuota ir įdiegta verslo valdymo sistema „Monitor“. Įdiegtas kompleksiškas sprendimas elektroninėje erdvėje sujungs daugybę vidinių ir išorinių įmonės procesų. Verslo valdymo sistema „Monitor“ yra Švedijoje pačių gamybininkų sukurta, 30 metų vystoma bei tobulinama verslo valdymo sistema.

Plačiau

Pages