Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos projektavimas

Naujienos

2020 09 04

Enerstenos gaminami kondensaciniai ekonomaizeriai leidžia padidinti dujinio kuro katilų efektyvumą iki 12 proc. Apie tai rašo Rusijos žurnalas „Энергосбережение & умные технологии”.

Energosberezhenie

Plačiau
2020 07 10

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse UAB „Enerstena“ drauge su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Lietuvos energetikos institutu (LEI) gavo 1,246 mln. eurų dalinį Europos regioninės plėtros fondo finansavimą projektui įgyvendinti pagal priemonę „Eksperimentas“. Bendras projekto „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“ biudžetas siekia 1,942 mln. eurų. Projekte numatyta papildyti mokslinių tyrimų laboratoriją nauja matavimų įranga, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas, kurti naujus eko-inovatyvius gaminius.

Plačiau
2020 05 28

Šiemet šildymo sezonas Lomžoje buvo ypatingas. Ne tik dėl neįprastai šiltos žiemos, bet ir dėl to, kad Lomžos apskrities šilumos gamybos įmonė Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomża Sp. z o.o. (Lomza MPEC) dalį šilumos energijos gamino naujai paleistoje švarioje ir efektyvioje biokuro katilinėje.

Enerstenos naujai paleista katilinė aprūpinta moderniu 12,5 MW galios vandens katilu, kūrenamu biokuru, energiją taupančiu dūmų dujų kondensatoriumi, dūmų dujų valymo filtru (elektrostatiniu nusodintuvu), biokuro masės tvarkymo ir kita technologine įranga.

Plačiau
2020 05 08

Enerstena džiaugiasi galėdama pranešti, kad prie Enerstena Suomi Oy regiono direktoriumi prisijungė Juhani Ruotsalainen.

 Suomijoje sparčiai vystosi bioenergijos sektorius, didėja investicijos į moderniausias biokuro deginimo technologijas, o Enerstenos padėtis šalyje stiprėja. Taigi, Enerstenos vietinė patirtis taip pat plėtojama toliau.

Plačiau
2020 04 15

Balandžio 3 d. UAB „ENERSTENA“ pasirašė rangos Estijoje sutartį, įpareigojančią užsakovui AS Vireen pastatyti 3,5 MW garo katilinę „iki rakto“.

Katilinėje pagamintas garas bus naudojamas technologiniams mėsos perdirbimo procesams bei patalpų šildymui.

Projektas svarbus ENERSTENAI ir kartu pramonei bei biomasės energetikos rinkai dėl ypatingo netradicinio planuojamo deginti biomasės kuro – kaulų mėsos miltų, kurie susidaro gamybiniame mėsos perdirbimo procese.

Plačiau
2019 11 22

2019 m. lapkričio 21 d. įvyko iškilminga Červenės miesto šilumos tinklų atidarymo ceremonija. Pagal sutartį su УП «Червенское» ЖКХ, „ENERSTENOS“ įmonių grupė atliko darbus „iki rakto“, suprojektavo, pagamino pagrindinę įrangą, sumontavo, paleido ir suderino.

Plačiau

Pages