Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

Kokybės užtikrinimas

Norėdami pasiūlyti klientams aukščiausios kokybės paslaugas, įdiegėme integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

Kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka LST EN ISO 14001 standartą. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra paremta standartu BS-OHSAS 18001.

Įsipareigojame laikytis standartų reikalavimų ir nuolat gerinti savo atliekamų darbų rezultatyvumą. Integruota sistema padeda planuoti, kurti, prižiūrėti, analizuoti ir gerinti organizacijos vykdomą veiklą, laikantis galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų.  Aukščiausia bendrovės vadovybė kasmet peržiūri ir patvirtina kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką.

Mūsų įmonių grupei standartų diegimas ir pritaikymas veikloje yra labai svarbūs. Dėl standartų nuostatų laikymosi mūsų įmonės gamybos pajėgumai kiekvienais metais išauga 10 proc. Nuoseklus investavimas, darbų kokybės, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis įgalino mūsų įmonę produktų gamybos efektyvumą padidinti apie 50 proc. (per penkių metų laikotarpį). Darbo efektyvumo padidėjimas kokybės ir laiko atžvilgiu įmonei duoda didelę naudą ne tik finansine prasme, bet ir lemia didesnį klientų pasitikėjimą. Mūsų įmonių grupė gamina ir parduoda ne serijinės gamybos produktus. Kiekvienas gaminys yra pritaikomas pagal individualius kliento poreikius, todėl norint išvengti klaidų kokybės užtikrinimas (standartų laikymasis) būtinas nuo pat produkto kūrimo pradžios.

Bendrovės kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra sertifikuota nepriklausomos sertifikavimo įstaigos „TÜV Thüringen e.V“. UAB „Enerstena“ yra išduoti sertifikatai, liudijantys, kad bendrovėje yra sukurta, dokumentais įforminta, įgyvendinta ir prižiūrima ši integruota vadybos sistema.
Nuo 2013 m. birželio mėn. UAB „Enerstena“ yra paskelbta Vd TÜV asociacijos sąraše, kaip gamintojas, tenkinantis suvirinimo kokybės reikalavimus slėginės įrangos gamyboje pagal EN 13445, EN 12953, EN ISO 3834-2:2005, LST EN 1090-2:2008 standartų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių slėginės įrangos gamybą, reikalavimus. Šiame sąraše yra tik trys iš Pabaltijo slėginę įrangą gaminančios įmonės.