Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

Dūmų valymo įranga

Baterinis ciklonas yra suvirintas iš lakštinio plieno konstrukcijų. Ciklonas dirba išcentinės jėgos principu. Išcentrinės jėgos veikiamos dulkės nusėda ant išorinės ciklono sienelės ir krinta į surinkimo bunkerį. Pelenams pašalinti iš multiciklono naudojama rotacinė sklendė. Taip užtikrinamas hermetiškumas pelenų šalinimo sistemoje. Kad būtų užtikrintas pelenų išbyrėjimas iš multiciklono, ant jo šono yra įrengiamas vibromotoras. Pelenai iš multiciklono gali būti šalinami į vietinį konteinerį arba pelenų šalinimo sistemą. Multiciklonas įrengiamas su reikalingais priežiūros liukais.