Header image activity

Gamyba

Virgilijus Linas Vilimas

UAB „Enerstenos gamyba"

Direktorius

Mob.:+370 682 29177

El. paštas: virgilijus.vilimas@enerstena.lt

 

UAB „Enerstenos gamyba“ projektuoja ir gamina biokuro bei dujinius katilus, kondensacinius ekonomaizerius, pakuras ir kitą technologinę bei slėginę biokuro ir dujinių bei skysto kuro katilinių įrangą.

„Enerstenos gamybos“ daugiau nei 7500 kv. m. energetikos ir pramonės įrenginių gamykla turi puikią, šiuolaikišką įrangą. Ypač daug dėmesio skiriama kokybei. Gaminių gamybos procese naudojama moderni valcavimo, lankstymo, suvirinimo, paviršių paruošimo, dažymo ir pjovimo įranga. Esame įsigiję modernių suvirinimo įrenginių, kurie leidžia taikyti šiuolaikiškus suvirinimo būdus. Gamyboje naudojamos medžiagos turi kokybę patvirtinančius sertifikatus.

Visi bendrovėje dirbantys suvirintojai periodiškai atestuojami trečiosios šalies pagal LST EN ISO 9606-1 ir LST EN ISO 14732, o įmonės suvirinimo koordinatoriui suteiktas Europos suvirinimo inžinieriaus sertifikatas. Įmonė sertifikuota pagal metalų lydomojo suvirinimo kokybės valdymo sistemos standartą LST EN ISO 3834-2:2005.

Nuo 2013 m. birželio mėn. „Enerstena“ yra paskelbta Vd TÜV asociacijos sąraše, kaip gamintojas, tenkinantis suvirinimo kokybės reikalavimus slėginės įrangos gamyboje pagal EN 13445, EN 12953, EN ISO 3834-2:2005, LST EN 1090-2:2018 standartų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių slėginės įrangos gamybą, reikalavimus. Šiame sąraše yra tik trys iš Pabaltijo slėginę įrangą gaminančios įmonės.

Gamykloje yra diegiama „LEAN“ 5S sistema, dėl kurios yra padidinamas darbo efektyvumas ir kokybė. Įmonė, vykdydama objektų statybą, visus ar dalį įrenginių ir gaminių gamina pagal „Enerstenos“ grupės specialistų ar užsakovo pateiktus projektus.

Pagamintus slėginius įrenginius „Enerstenos gamyba“ ženklina CE ženklu pagal  direktyvą 2014/68/ES.

Naujos ir kokybiškos technologijos, ilgametė patirtis bei aukštos kvalifikacijos inžinerinis-techninis personalas garantuoja „Enerstenos grupės“ konkurencingumą. Mes siekiame patenkinti visus klientų poreikius. Gaminamą produkciją ir teikiamas paslaugas teigiamai įvertino daugybė Lietuvos įmonių, todėl perkeliame veiklą ir už Lietuvos ribų.